Főoldal » Hírek » Száz darab nyugtatóval a szervezetében vezetett a férfi – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki - a vád sze­rint - mint­egy 100 db nyug­ta­tó besze­dé­se után autó­ba ült, majd több táb­lá­nak és par­ko­ló sze­mély­au­tók­nak is nekiütközött .

A vád­ira­ti sze­rint a férfi házas­tár­si vitát köve­tő­en vette be a tab­let­tá­kat, majd ült a volán­hoz tavaly ősszel egy éjje­li órán. Hövej irá­nyá­ból Kapu­vár irá­nyá­ba autó­zott, mikor tom­pult­sá­ga olyan mér­té­kű­vé vált, hogy a gép­ko­csit nem tudta irá­nyí­ta­ni. Emi­att két jel­ző­táb­lá­val, majd két par­ko­ló autó­val ütkö­zött, végül Kapu­vá­ron az úttes­ten kereszt­be állt meg.

Az ügyész­ség a fér­fit bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg. Vele szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás­ban 2 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.