Főoldal » Archív » Torrentezés nagy tételben: több száz milliós be nem fizetett jogdíjjal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség szer­zői vagy szer­zői jog­hoz kap­cso­ló­dó jogok külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, akik tor­rent olda­luk­ra jog­sér­tő módon jelen­tős mennyi­sé­gű fil­met töl­töt­tek fel és a vonat­ko­zó jog­dí­jak meg­fi­ze­té­se nél­kül tet­ték lehe­tő­vé a fil­mek letöl­té­sét vagy megtekintését.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye