Főoldal » Ügyészségek » Fellebbviteli Főügyészségek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

cím: 1055 Buda­pest, Markó utca 27.
pos­ta­fi­ók: 1363 Buda­pest, Pf.: 11.
tele­fon: +36 1-332-5930
fax: +36 1-332-5930/220
e-mail: fovaros.fell@mku.hu

Vezetői

fel­lebb­vi­te­li főügyész:

Dr. Medveczky Gábor

fel­lebb­vi­te­li főügyész­he­lyet­tes:

Dr. Dávid Lajos

fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi köz­ér­dek­vé­del­mi osz­tály­ve­ze­tő ügyész:

Dr. Aleku Mónika

fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész:

Dr. Csiha Gábor Sándor

Illetékessége

• Buda­pest

• Nóg­rád megye

• Pest megye

• kato­nai bün­te­tő­el­já­rá­sok ese­tén orszá­gos

Mi a fellebbviteli főügyészség feladata?

Ábra: a Fellebbviteli főügyészség feladata
Ábra: a Fellebbviteli főügyészség feladata

Az ügyészség tevékenységét szabályozó legfontosabb szabályok listája itt érhető el.