Főoldal » Ügyészségek » Fellebbviteli Főügyészségek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

cím: 1055 Buda­pest, Markó utca 27.
pos­ta­fi­ók: 1363 Buda­pest, Pf.: 11.
tele­fon: +36 1-332-5930, +36 1-331-4705
fax: +36 1-332-5930/220
e-mail: fovaros.fell@mku.hu

Vezetői

meg­bí­zott fel­lebb­vi­te­li főügyész­he­lyet­tes:

dr. Hipp Katalin

fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész:

Dr. Csiha Gábor Sándor

Illetékessége

• Buda­pest

• Nóg­rád vár­me­gye

• Pest vár­me­gye

• kato­nai bün­te­tő­el­já­rá­sok ese­tén orszá­gos

Mi a fellebbviteli főügyészség feladata?

Ábra: a Fellebbviteli főügyészség feladata
Ábra: a Fellebbviteli főügyészség feladata

Az ügyészség tevékenységét szabályozó legfontosabb szabályok listája itt érhető el.