Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a zsarolással lakást szerző uzsorással szemben

Uzso­ra bűn­cse­lek­mény bűn­tet­te és súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség B. Sán­dor (46) ellen, aki a nyo­mo­zás során beszer­zett ada­tok sze­rint éve­ken keresz­tül több sze­mély­nek uzso­ra­ka­mat­ra adott pénz­köl­csö­nö­ket, majd az adó­so­kat verés­sel fenye­get­ve haj­tot­ta be tőlük a köl­csön­adott pénz­össze­gek kétszeresét.
A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye