Főoldal » Archív » Vádemelés egy cukor-és étolaj behozatalra szakosodott ÁFA –csaló bűnszervezettel szemben – 3,5 milliárd forint forgalmi adót csaltak el

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a közel­múlt­ban vádat emelt bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt  24 fővel szem­ben, akik  közül töb­ben egy étolaj és kris­tály­cu­kor  ÁFA-csalásra sza­ko­so­dott 2010-2013 között műkö­dő bűn­szer­ve­zet tag­jai voltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközéleménye