Főoldal » Hírek » Verekedés a munkásszállón - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki élet­tár­sát, egy másik fér­fit bán­tal­ma­zott a közös lakó­he­lyü­kön, egy munkásszállón.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint idén nyá­ron a két férfi között han­gos vesze­ke­dés ala­kult ki a mun­kás­szál­lón lévő közös szo­bá­juk­ban, mely­nek során a vád­lott bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ököl­lel és egy seprű nye­lé­vel több eset­ben arcon ütöt­te őt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben szi­lán­kos arc­csont­tö­rést és járom­csont­tö­rést szen­ve­dett el, melyek nyolc napon belül gyó­gyu­ló, súlyos sérülések.

A vád­lott ezen felül 168.335 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott a mun­kás­szál­ló fel­sze­re­lé­sé­nek meg­ron­gá­lá­sá­val. A férfi a für­dő­szo­ba ajta­ját levet­te és a folyo­só­ra dobta, a szoba abla­kát kitör­te, behor­pasz­tot­ta és letép­te a hűtő­szek­rény ajta­ját, letép­te a zuhany­ka­bin ajta­ját, elgör­bí­tet­te a ruhás­szek­rény­ben lévő ruha­akasz­tó rúdját.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben négy év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.