Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Verekedővel szemben emelt vádat az ügyészség - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rövid időn belül két embert is meg­tá­ma­dott Kapos­vár belvárosában.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó vád­lott 2022 júli­u­sá­ban az utcán sétált, ami­kor min­den előz­mény nél­kül egy vele szem­ben köz­le­ke­dő férfi irá­nyá­ba rúgott. Ami­kor a sér­tett ezt szóvá tette, a vád­lott több alka­lom­mal meg­ütöt­te a másik férfi arcát, aki­nek ettől az egyik foga is kitörött.

A vád­lott­nak ezen túl­me­nő­en azért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mert két hónap­pal később a kapos­vá­ri busz­pá­lya­ud­va­ron ugyan­csak rátá­madt egy fér­fi­ra, aki­nek csu­pán annyi volt a bűne, hogy nem akar­ta meg­vá­sá­rol­ni a vád­lott által eladás­ra kínált mobiltelefont.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az egyik bűn­cse­lek­ményt a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.