Főoldal » Hírek » Vezérőrnaggyá léptették elő kollégánkat
A köz­tár­sa­sá­gi elnök már­ci­us 15-ei hatállyal vezér­őr­naggyá lép­tet­te elő dr. Váczi Pál dan­dár­tá­bor­no­kot, a Leg­főbb Ügyész­ség Ter­ro­riz­mus, Pénz­mo­sás és Kato­nai Ügyek Főosz­tá­lyá­nak főosz­tály­ve­ze­tő ügyé­szét, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész jelen­lé­té­ben. Gra­tu­lá­lunk a megtiszteltetéshez! 
 
A fotó az ünnep­ség hiva­ta­los fényképe.