Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Virtuális kiállítással kalandozhat a közel és távoli múltban
Jöj­jön és néz­zen szét a Leg­főbb Ügyész­ség­nek is ott­hont adó buda­pes­ti, Markó utcai Igaz­ság­ügyi Palo­tá­ban, ismer­ked­jen meg az ügyész­ség 150 évét hűen vissza­adó tár­gyak­kal, újság­cik­kek­kel, doku­men­tu­mok­kal és tegyen egy kört egy 1871-es ügyé­szi szobában!
 
A vir­tu­á­lis sétát az aláb­bi link­ről indul­va kezd­he­tik meg: https://ugyeszseg.hu/ugyeszseg-150/virtualis-kiallitas/