Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

Nem "ejnye-bejnye":

2021. december 15., 9:05

Nem feltétlenül szükséges tárgyalás ahhoz, hogy a bíróság eldöntse az ügyet.

2021. december 13., 9:25

2013-ban került be a Büntető törvénykönyvbe a kapcsolati erőszak bűncselekménye Magyarországon. Az új bűncselekmény szemléletváltozást is hozott.

2021. november 10., 8:53

Kez­dő­dik az isko­la. Dr. Mónok And­rea, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze, helyet­tes szó­vi­vő­je, egy olyan terü­let­re igyek­szik fel­hív­ni a figyel­met,...

2021. augusztus 31., 8:40

Miért van szim­bo­li­kus sze­re­pe a vád­irat ismer­te­té­sé­nek? Az ügyész szá­má­ra milyen lehe­tő­sé­get kínál az, ha a bíró­ság előtt a saját sza­va­i­val...

2021. augusztus 24., 8:45

Az ítélet előtt az ügyész és a védő utoljára összefoglalja, hogy mit tart fontosnak az ügyben.

2021. augusztus 10., 8:24

1 2 7 8 9 12 13