Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

Az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a bíró­ság 15 év sza­bad­ság­vesz­tés­sel súj­tot­ta azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik meg­öl­ték a barát­ju­kat.  A Pest...

2022. június 17., 8:57

A bíró­ság élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki meg­öl­te az édes­ap­ját. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az...

2022. június 9., 9:41

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2013. évben emelt vádat 2 rend­be­li hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt az MSZP egy­ko­ri fővá­ro­si alel­nö­ke,...

2022. május 25., 9:13

A pszi­chi­á­ter vesz­te­ge­té­si pénzt foga­dott el, ezért a bíró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li...

2022. május 18., 9:43

A koráb­ban élet­fogy­tig­lan­ra ítélt férfi a fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt szúr­ta szí­ven isme­rő­sét. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség...

2022. május 16., 9:12

Valót­la­nul doku­men­tál­ta egy gye­rek­or­vos, hogy a köte­le­ző védő­ol­tá­so­kat bead­ta, ezért őt a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Fel­leb­be­zés...

2022. május 13., 9:37

Súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyoz az ügyész­ség annak a három fia­tal­nak az ügyé­ben, akik beteg­sé­ge miatt kiszol­gál­ta­tott isme­rő­sü­ket bán­tal­maz­ták...

2022. május 4., 9:12

A bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te az a fér­fit, aki az egyik fia­tal lányt folya­ma­to­san, sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta, míg egy...

2022. március 30., 9:44

A bíró­ság egy fia­tal fér­fit ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt 3 év és 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt. Az ügyész­ség...

2022. március 29., 9:20

1 2 8 9