Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

Súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik elvet­ték egy idős...

2022. január 5., 8:25

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a tár­su­kat tőrbe csaló sze­rep­já­té­ko­sok...

2021. december 17., 8:41

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 28-as vil­la­mo­son kése­lő férfi és társa ügyé­ben a tör­vénnyel már több alka­lom­mal össze­üt­kö­zés­be...

2021. december 16., 8:43

Elsőfokon a bíróság a vádlottat 17 év fegyházbüntetésre ítélte.

2021. december 2., 9:28

Jog­erős íté­let szü­le­tett a kor­rupt vizs­gáz­ta­tó ügyé­ben. Egy - OKJ-s szak­ké­pe­sí­tés­hez kap­cso­ló­dó vizs­ga­bi­zott­sá­gi elnö­ki tisz­tet...

2021. november 8., 9:17

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Két volt...

2021. október 28., 9:14

Befe­je­ző­dött az eljá­rás és jog­erő­sen pénz­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság az egy­ko­ri Álla­mi Egész­ség­ügyi Köz­pont koráb­bi főigaz­ga­tó­ját. A...

2021. október 19., 9:48

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a napok­ban hozott jog­erős íté­le­té­vel az egy­ko­ri pop­ze­nész bün­te­té­sét azzal hagy­ta hely­ben, hogy az ügyé­szi...

2021. október 12., 9:03

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sát, és súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ukrán...

2021. október 11., 9:11

1 2 6 7