Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elítélt - az elkö­ve­tés ide­jén - 16...

2022. november 29., 11:43

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Dózsa György úti gázo­lót átve­rő férfi ügyé­ben.  ...

2022. november 23., 9:14

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés foly­tán a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak az elkö­ve­tő­nek a bün­te­té­sét, aki bozót­vá­gó kés­sel szúrt meg egy...

2022. november 18., 9:20

Ügyészi fellebbezésre jelentősen súlyosította a másodfokú bíróság at emberrablók büntetését.

2022. november 8., 10:04

Fel­füg­gesz­tet bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki kés­sel támadt mun­kál­ta­tó­já­ra. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó...

2022. október 26., 9:37

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2021 máju­sá­ban emelt vádat egy jelen­leg 59 éves pász­tói férfi ellen, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az első­fo­kú...

2022. október 20., 9:11

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vesz­te­ge­tés­sel vádolt, ám a bíró­ság által fel­men­tett pszi­chi­á­ter ügyé­ben....

2022. október 6., 9:56

Az ember­ölés kísér­le­te után éve­kig Mexi­kó­ban buj­ká­ló, majd elítélt férfi védői magán­szak­ér­tői véle­mény becsa­to­lá­sá­val per­újí­tást...

2022. szeptember 29., 8:34

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fia­tal fiú­val szem­ben, aki bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta az...

2022. augusztus 24., 8:56

1 2 9 10