Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

Har­mad­fo­kon feje­ző­dött be a volt helyet­tes állam­tit­kár bün­te­tő­ügye, akit jog­erő­sen 600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélt a bíró­ság. A Buda­pes­ti...

2021. szeptember 17., 8:36

Az elsőfokon kiszabott 15 év fegyházbüntetés helyett életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozza az ügyészség.

2021. szeptember 8., 9:17

A Fővárosi Törvényszék négy év fegyházbüntetésre ítélte elsőfokon az elkövetőket, az ügyészség jóval szigorúbb büntetést tart indokoltnak.

2021. szeptember 2., 8:52

Elsőfokon 18 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság a férfit, az ügyészség megfelelőnek tartja az ítéletet.

2021. augusztus 31., 10:56

A Pest Megyei Főügyész­ség 2020 nya­rán emelt vádat az ellen a közép­ko­rú, alber­tirs­ai fér­fi­val szem­ben aki, ami­kor 2019 augusz­tu­sá­ban szem­be­sült azzal, hogy...

2021. augusztus 12., 8:31

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val és fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben, akik még 2018...

2021. július 7., 8:33

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minő­sül, és szi­go­rúbb bün­te­tést kapott az a férfi, aki Molotov-koktélos táma­dás­sal...

2021. június 30., 9:01

Az un. "Alstom ügy­ben" a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va - indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az eljá­rás...

2021. június 29., 8:50

A másod­fo­kú Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a zené­szek­re táma­dó taxis ügyé­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A...

2021. június 24., 8:50

1 2 5 6