Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az édes­any­ját és test­vé­rét éve­kig ret­te­gés­ben tartó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát...

2022. augusztus 9., 11:45

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi néhány nap különb­ség­gel...

2022. július 19., 14:51

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki az álta­la veze­tett sze­mély­ko­csi­val...

2022. július 18., 13:38

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sük hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon tár­sa­ság tag­ja­i­nak, akik szi­ge­te­lő­sza­lag­gal...

2022. július 11., 10:06

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki a...

2022. június 29., 14:01

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta azok­nak a fér­fi­ak­nak a bün­te­té­sét, akik...

2022. június 29., 9:24

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság a gyer­me­kei értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos fok­ban...

2022. június 21., 13:49

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gyer­me­két sze­xu­á­li­san zak­la­tó anya bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az íté­let sze­rint...

2022. június 7., 11:48

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zó...

2022. május 26., 14:15

1 2 9 10