Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erő­sen elítél­te azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik a vád sze­rint jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek. A három vád­lott...

2022. november 23., 10:59

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erő­sen elítél­te azo­kat vád­lot­ta­kat, akik bosszú­ból súlyo­san bán­tal­maz­ták áldo­za­tu­kat. A Zala megyei tele­pü­lé­sen élő...

2022. november 18., 11:47

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott...

2022. október 21., 10:37

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki kis­ko­rú lányá­val sze­xu­á­lis...

2022. szeptember 28., 9:50

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­tet hozott azon dél-dunántúli vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű...

2022. szeptember 22., 13:47

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú bíróság felmentő ítéletének megváltoztatását, és a vádlott bűnösségének megállapítását indítványozta annak a vádlottnak a...

2022. szeptember 6., 10:28

A férfi elsőfokon 5 év szabadságvesztést kapott, a másodfokú ügyészség helybenhagyást indítványoz.

2022. augusztus 4., 12:28

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki kül­föld­ről jelen­tős...

2022. július 20., 13:08

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik...

2022. július 14., 12:51

1 2 11 12