Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki nagy­ap­já­nak kés­sel...

2023. március 17., 10:28

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik hal­dok­ló...

2023. február 28., 11:09

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt azon...

2023. február 23., 11:31

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét, aki kis­ko­rú gyer­me­két sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re...

2023. január 30., 11:28

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek elté­rő minő­sí­té­sét, és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta...

2023. január 20., 10:06

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a...

2023. január 13., 12:42

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a...

2023. január 6., 10:44

A Pécsi Íté­lő­táb­lán másod­fo­kon foly­ta­tó­dott azon vád­lott bün­te­tő­ügye, aki a vád sze­rint meg­bí­zot­tai útján kül­föld­ről jelen­tős...

2022. december 16., 11:54

A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki élet­tár­sá­val és kis­ko­rú nevelt lányá­val éve­ken át erő­sza­kos­ko­dott. A...

2022. december 6., 14:29

1 2 12 13