Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség

A Zala Vármegyei Főügyészség hírei

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy tuné­zi­ai...

2023. május 26., 9:09

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy hor­vát és két román állam­pol­gár...

2023. május 19., 9:21

Kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­sé­ge miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség azzal a 38...

2023. május 10., 9:14

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 42 éves...

2023. május 3., 8:55

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2021....

2023. április 25., 9:35

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat azzal a 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022. júli­us 14-én, dél­után, a gős­fai gabo­na­tá­ro­ló­ban az álta­la...

2023. április 19., 9:06

A Keszthelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki 2022 júliusában keszthelyi otthonában kereste fel adósát, akire késsel rátámadt az utcán, hogy a tartozása...

2023. április 13., 9:29

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 33 éves bün­tet­len elő­éle­tű, galam­bo­ki fér­fi­val...

2023. március 22., 8:54

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az 57 éves szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2023. feb­ru­ár 23-án,...

2023. február 28., 9:56

1 2 3