Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség

A Zala Vármegyei Főügyészség hírei

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt a Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség azzal a 33 éves fér­fi­vel szem­ben, aki lőfegy­ver...

2022. november 3., 8:00

Lopás miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség azzal a két bün­tet­len elő­éle­tű, 20 év körü­li nővel szem­ben, akik a bevá­sár­ló­köz­pont­ból...

2022. október 14., 9:59

Jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Lenti Járá­si Ügyész­ség azzal a ban­dá­val szem­ben, akik közel 20...

2022. szeptember 28., 8:33

A sér­tett ellen jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség miatt folyik bün­te­tő eljá­rás, mert Nagy­ka­ni­zsán évek óta ille­gá­lis pénz­vál­tás­sal...

2020. november 27., 8:14

Egy 1976-ban szü­le­tett bün­te­tett becs­völ­gyei nő – a II.r. terhelt- 2018-ban köl­tö­zött a sér­tett­hez annak zala­eger­sze­gi, szív­he­gyi ingat­la­ná­ba....

2020. november 10., 10:22

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elér­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1976-ban szü­le­tett sár­hi­dai férfi moz­gá­sá­ban...

2020. október 21., 10:11

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elér­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1997-ben szü­le­tett zajki fia­tal­em­ber 2020 nya­rán...

2020. október 14., 8:08

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Három pakisz­tá­ni beván­dor­lót akart a deb­re­ce­ni mene­kült­tá­bor­ból Olasz­or­szág­ba csem­pész­ni az a...

2020. október 9., 8:13

A vide­ó­üze­net itt meg­te­kint­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1995-ben szü­le­tett becs­völ­gyei férfi 2016-ban a Becs­völ­gye, Fő utcai...

2020. október 8., 10:11

1 2