Főoldal » Hírek » Palacsintasütővel páholta el a férjét – Fotóval – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy pala­csin­ta­sü­tő­vel bán­tal­maz­ta a fér­jét.

A vád­irat sze­rint a házas­tár­sak között már több éve meg­rom­lott a kap­cso­lat, de egy fedél alatt éltek egy Pest megyei tele­pü­lé­sen.

A fele­ség egy őszi napon – miu­tán fel­mo­sott – éppen pala­csin­tát kez­dett sütni a kony­há­ban. Ekkor top­pant be a férj, aki a kinti papu­csát nem vál­tot­ta át ami­kor a fris­sen mosott kőre lépett.

A nő ettől olyan harag­ra ger­jedt, hogy a fér­fit elő­ször ellök­te, majd a kezé­ben lévő forró, ola­jos pala­csin­ta­sü­tő­vel több­ször test­szer­te meg­ütöt­te.

A férj több zúzó­dást és égési sérü­lést – köz­tük nyolc napon túl gyó­gyu­lót – is elszen­ve­dett az asszony bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a fele­ség ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A kép illuszt­rá­ció.