Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a jog két nagy területe
A jog­nak hagyo­má­nyo­san két nagy terü­le­te van: a köz­jog és a magánjog.
 
A magán­jog­ban alap­ve­tő­en egyen­ran­gú­ak és mel­lé­ren­del­tek az ala­nyok. A köz­jog hie­rar­chi­kus, az álla­mi szer­vek jog­ér­vé­nye­sí­té­sük­höz hatal­mi esz­kö­zök­kel bírnak. 
 
Az ügyész­ség­nek mind a köz­jog, mind a magán­jog terü­le­tén van­nak feladatai.