Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség felhívása és tájékoztatása az úgynevezett „unokázós” csalásokkal kapcsolatban

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elmúlt idő­szak­ban a fővá­ros­ban is rend­kí­vül elsza­po­ro­dott, idős embe­rek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­ra hívja fel az állam­pol­gá­rok figyel­mét az aláb­bi össze­sí­tett ada­tok tükrében.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye