Főoldal » Archív » A Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat a fiatalkorú férfival szemben

A vád­lott 2017 máju­sá­ban az esti órák­ban Fel­ső­dob­szán kerék­pá­ro­zott, ami­kor ész­re­vet­te az utcán botor­ká­ló erő­sen ittas sér­tett fér­fit. A sér­tett téve­dés­ből került a tele­pü­lés­re, ugyan­is Szik­szó­ról indul­va ittas­sá­ga miatt rossz busz­ra szállt.

A vád­lott fel­aján­lot­ta, hogy segít neki haza talál­ni, majd a falun kívül egy elha­gya­tott hely­re vezet­te. Itt pénzt köve­telt tőle, majd ennek érde­ké­ben több­ször ököl­lel arcon ütöt­te a részeg sér­tet­tet. A föld­re zuha­nó férfi ekkor 1.500 forin­tot átadott a fia­tal­ko­rú támadónak.

A vád­lott kirán­tot­ta  sér­tett kezé­ből annak háti­zsák­ját és abból még elvet­te a férfi zseb­ké­sét és tele­fon­ját. A benne lévő ira­to­kat köz­ben a föld­re szór­ta, de azt nem vitte el.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lot­tat más­nap fog­ták el a rendőrök.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­nét és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lás kitűzését.