Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség és a Baranya Megyei Főügyészség évértékelő értekezlete

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség és Bara­nya Megyei Főügyész­ség - közös összügy­é­szi érte­kez­let kere­té­ben - 2016. már­ci­us 23-án érté­kel­te a 2015. évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­ten dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is részt vett.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség és a Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.25.