Főoldal » Archív » Alvó sértettet fosztott ki egy férfi Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 22 éves elkö­ve­tő­vel szemben.

A tet­tes 2016. szep­tem­ber 7. nap­ján, éjsza­ka, az egyik tata­bá­nyai ben­zin­kú­ton talál­ko­zott a sér­tett fér­fi­val, majd gya­lo­go­san tovább indul­tak. Útköz­ben a sér­tett az ittas­sá­ga miatt elesett, majd elaludt. A férfi ekkor  kihasz­nál­va a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát, elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, a kar­órá­ját, és az arany kar­kö­tő­jét össze­sen 244.500,-Ft értékben.

A férfi a mobil­te­le­font eltör­te és eldob­ta, a kar­órát 1.000,-Ft-ért elad­ta, míg a kar­kö­tőt szét­da­ra­bol­ta, és tört­arany­ként 77.000,-Ft-ért érté­ke­sí­tet­te külön­bö­ző ékszerüzletekben.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, és azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy térít­se meg a sér­tett­nek oko­zott kárt.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.