Főoldal » Hírek » Berúgta a dohánybolt ajtaját - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint dohány­bolt­ba az ajtó berú­gá­sá­val ment be, és onnan kész­pénzt lopott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. decem­ber hó 13-án 4 óra 36 perc­kor az esz­ter­go­mi  dohány­bolt ajta­ját berúg­ta, oda bement és a kasszá­ból ello­pott 47.000,- Ft kész­pénzt. A férfi a lopott pénz­ből műsza­ki cik­ke­ket (web­ka­me­rát, hang­fa­lat, hang­fal­szet­tet, videó­mag­nót) vásárolt.

A dohány­bol­ti lopás előtt az esz­ter­go­mi szál­ló egyik szo­bá­já­ból lap­to­pot, USB kábelt, power­ban­kot, pro­jekt­oros órát, Mikulás-csomagot, kará­cso­nyi cso­ma­got lopott össze­sen 68.795,- Ft. érték­ben. A lopott tár­gya­kat a szál­lón lévő saját szo­bá­já­ban az ágy­ne­mű­tar­tó­ban rej­tet­te el.

Az elrej­tett tár­gya­kat egy másik elkö­ve­tő az ágy­ne­mű­tar­tó­ban meg­ta­lál­ta, és azok közül a lap­to­pot, az USB kábelt eltu­laj­do­ní­tot­ta, eze­ket 10.000,- Ft-os vétel­áron értékesítette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a dohány­bol­ti tol­vajt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és 49.295,- Ft. vagyon­el­kob­zás­ra, a tol­vajt meg­lo­pó fér­fit elzá­rás­ra ítélje.

A vide­ón a dohány­bolt ajta­já­nak berú­gá­sa és a 47.000 forint elvé­te­le látható,