Főoldal » Archív » Betegtársát akarta leszúrni

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt beteg­tár­sá­ra egy Gödöl­lő kör­nyé­ki kezelőotthonban.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy férfi, beteg­sé­ge miatt több éve egy Gödöl­lő kör­nyé­kén talál­ha­tó keze­lő­ott­hon­ban élt. Beteg­tár­sa­i­val nem volt vitája.

2016 decem­be­ré­ben egyik este – pon­to­san nem tudni miért - meg­ha­ra­gu­dott az egyik szo­ba­tár­sá­ra, a bűn­ügy sér­tett­jé­re. A vád­lott úgy dön­tött, hogy meg­öli őt. Ezért az ágy­ban fekvő sér­tett­hez lépett és bics­ká­val test­szer­te összeszurkálta.

A sér­tett véde­ke­zett, szo­ba­tár­suk kisza­ladt a folyós­óra és segít­sé­get kért az ápo­ló­nők­től. A vád­lot­tat az ápo­lók fékez­ték meg.

A vád­lott cse­lek­mé­nye miatt súlyo­sabb, a sér­tett halá­lá­hoz veze­tő ered­mény azért maradt el, mert a sér­tett véde­ke­zett, és vád­lot­tat az ápo­lók idő­ben megfékezték.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki ide­ig­le­nes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll. A főügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.