Főoldal » Archív » Brutálisan bántalmazta, többször megszúrta az idős asszonyt, hogy megszerezze a pénzét

Az ember­ölés­sel vádolt nő 2013. már­ci­us 8-án, dél­után 2 óra utáni idő­ben Baja utcá­it járta, hogy kére­ge­tés­sel pénzt sze­rez­zen. Ennek során elju­tott az egye­dül élő, 87 éves sér­tett csa­lá­di házá­hoz, ahol elő­ször több­ször csön­ge­tett, de erre a korá­nál és fizi­kai álla­po­tá­nál fogva nehe­zen mozgó sér­tett nem rea­gált. Ekkor a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy beha­tol a házba és akár bűn­cse­lek­mény útján is pénzt szerez.
A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye