Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a három szír fér­fit, akik a biz­ton­sá­gi határ­zá­ron lét­rán átmász­va, ille­gá­li­san lép­tek be...

2020. október 2., 9:45

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a mol­dáv fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő Auszt­ri­á­ba tör­té­nő...

2020. október 1., 9:51

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség annak a közép­ko­rú fér­fi­nak, aki 2020. szep­tem­ber 26-án Csen­ge­le kül­te­rü­le­tén...

2020. szeptember 30., 8:45

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a múlt hét...

2020. szeptember 29., 10:03

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki az egyik megyei járá­si...

2020. szeptember 28., 9:26

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik tavaly május­ban egy épí­té­si tör­me­lék elhe­lye­zé­se okán vitat­koz­tak...

2020. szeptember 25., 9:15

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az Auszt­ri­á­ban élő koszo­vói állam­pol­gár­ral szem­ben, aki idén már­ci­us ele­jén 15 kg kábí­tó­szert...

2020. szeptember 24., 9:42

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki idén nyá­ron három­szor is ugyan­ab­ba az üzlet­be...

2020. szeptember 22., 10:10

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a makói fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly nyá­ron oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket egy másik fér­fi­nek. A...

2020. szeptember 21., 9:16

1 2 55 56 57 59 60