Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szír fér­fit, aki a múlt héten, Ásott­ha­lom tér­sé­gé­ben, a...

2023. július 17., 9:08

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt két férfival és egyikük élettársával szemben, akik Hódmezővásárhelyen a kertben neveltek 1600 tő marihuánát.

2023. július 10., 10:05

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy 19 éves...

2023. június 30., 9:41

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt öt sze­méllyel szem­ben, akik 2017-ben egy nem­zet­kö­zi csa­lás­so­ro­zat­ból szár­ma­zó pén­zek tisz­tá­ra...

2023. június 29., 9:28

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, akit a nyo­mo­zó ható­ság több mint 70 rend­be­li inter­ne­tes csa­lás...

2023. június 23., 9:22

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki idén tavasszal a rösz­kei határ­for­ga­lom­ban ruhái közé és egy...

2023. június 14., 10:09

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség egy hosszú ideje műkö­dő, ille­gá­lis határ­sér­tők szál­lí­tá­sá­ra sza­ko­so­dott bűnö­zői cso­port tag­ja­i­nak...

2023. június 9., 9:48

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három elkö­ve­tő­nek, akik múlt szom­bat éjjel, Sze­ge­den, egy férfi...

2023. május 31., 8:42

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki múlt pén­tek éjjel, Sze­ge­den fel­gyúj­tot­ta a fér­jé­vel...

2023. május 23., 10:03

1 2 3 59 60