Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki idén tavasszal a rösz­kei határ­for­ga­lom­ban ruhái közé és egy...

2023. június 14., 10:09

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség egy hosszú ideje műkö­dő, ille­gá­lis határ­sér­tők szál­lí­tá­sá­ra sza­ko­so­dott bűnö­zői cso­port tag­ja­i­nak...

2023. június 9., 9:48

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három elkö­ve­tő­nek, akik múlt szom­bat éjjel, Sze­ge­den, egy férfi...

2023. május 31., 8:42

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki múlt pén­tek éjjel, Sze­ge­den fel­gyúj­tot­ta a fér­jé­vel...

2023. május 23., 10:03

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak az albán fér­fi­nak, aki 17 gép­ka­ra­bélyt, 2 gép­pisz­tolyt, 2 pisz­tolyt, vala­mint...

2023. május 22., 8:57

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik idén tavasszal egy sze­ge­di hús­ipa­ri cég­től ren­del­tek nagy...

2023. május 19., 9:54

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly és tavaly­előtt két ízben is tüzet gyúj­tott sze­ge­di panel­há­zak­ban. A vád­irat...

2023. május 17., 9:34

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az óvó­nő­vel szem­ben, aki fegyel­me­zé­si cél­lal leg­alább 9 óvo­dást bán­tal­ma­zott, volt akit több­ször is. A...

2023. május 15., 9:29

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik éve­ken keresz­tül adták – vet­ték egy­mást közt a nagyon mér­ge­ző szert, ami végül...

2023. május 8., 9:28

1 2 3 4 59 60