Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban az egyik busz­tár­sa­ság új, alig két hete for­ga­lom­ba helye­zett...

2020. szeptember 3., 9:09

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val és két nővel szem­ben, akik 2016. őszén 12 mil­lió forint­nyi, kül­föl­di sér­tet­tek...

2020. augusztus 28., 9:04

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy öt kül­föl­di...

2020. augusztus 27., 9:15

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal a rend­őr­ség­re bete­le­fo­nál­va fenye­ge­tő­zött az...

2020. augusztus 26., 8:46

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­rom­lott csa­lá­di viszo­nyok miatt a víz­ve­ze­ték...

2020. augusztus 19., 10:10

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két román fér­fi­val szem­ben, akik tavaly novem­ber­ben egy Szer­bi­á­ból Buda­pes­tig köz­le­ke­dő...

2020. augusztus 17., 9:12

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki több, mint fél éve zak­lat­ta édes­any­ját az...

2020. augusztus 14., 9:21

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a román fér­fit, aki múlt hét végén 12 ille­gá­lis...

2020. augusztus 13., 9:23

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki két éven keresz­tül bán­tal­maz­ta...

2020. augusztus 11., 9:26

1 2 57 58 59 60