Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki több, mint fél éve zak­lat­ta édes­any­ját az...

2020. augusztus 14., 9:21

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a román fér­fit, aki múlt hét végén 12 ille­gá­lis...

2020. augusztus 13., 9:23

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki két éven keresz­tül bán­tal­maz­ta...

2020. augusztus 11., 9:26

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fia­tal nőt, aki augusz­tus ele­jén hamis pénz­zel...

2020. augusztus 10., 10:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki 2019. decem­ber 16-án éjjel, a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen egy török...

2020. augusztus 6., 9:17

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2018. máju­sá­ban, Szen­te­sen, az esti órák­ban tola­tás köz­ben elütött egy arra...

2020. augusztus 5., 9:05

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban Sze­ge­den sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el egy nővel...

2020. augusztus 4., 10:43

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén már­ci­us­ban, a város szi­kán­csi tele­pü­lés­ré­szén, egy büfé...

2020. augusztus 3., 10:17

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly ősszel, ittas álla­pot­ban, két­szer is ugyan­ar­ra a ben­zin­kút­ra...

2020. július 17., 8:53

1 2 57 58 59 60