A Legfőbb Ügyészség hírei

A konferenciát a hagyományoknak megfelelően a legfőbb ügyész nyitotta meg, majd a hallgatóság soraiban foglalt helyet.

2023. december 1., 8:30

Az Ügyészségi Szemle idei harmadik számában dr. Ibolya Tibor legfőbb ügyész helyettes cikkében a jogorvoslat a törvényesség érdekében jogintézmény fontosságáról ír.

2023. november 30., 8:30

Dr. Sólyom Péter, a Zala Vármegyei Főügyészség közjogi főügyészhelyettese mindazon büntetőjogon túli intézkedési lehetőségekről beszél, ami az ügyészség rendelkezésére áll.

2023. november 29., 11:41

Rövid vide­ónk­ban a leg­fon­to­sabb olyan lépé­se­ket emel­jük ki, ame­lyek­kel egy­sze­rű­en el lehet kerül­ni a kel­le­met­len élmé­nye­ket az online...

2023. november 27., 8:30

Az internetes vásárlásnál érdemes jótanácsot figyelembe venni a csalódás elkerülése és a pénzünk biztonsága érdekében.

2023. november 22., 8:30

Kis-Balaton, Őrség, csatornák, sétányok - megannyi természeti érték.

2023. november 15., 8:41

A leg­főbb ügyész min­den évben tájé­koz­ta­tást nyújt az ügyész­ség előző évi tevé­keny­sé­gé­ről, a főbb ada­tok­ról, ten­den­ci­ák­ról az...

2023. november 14., 16:13

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az Egyiptomi Arab Köztársaság legfőbb ügyészét fogadta, és a találkozó során együttműködési megállapodást írtak alá.

2023. november 14., 8:30

Határozatlan időre, legfőbb ügyészségi tisztviselő munkakörbe.

2023. november 10., 10:49

1 2 36 37