Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség

A Tolna Vármegyei Főügyészség hírei

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség társ­tet­te­sek­ként, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 45...

2021. január 5., 10:10

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­főn egy hónap­ra elren­del­te annak a 34 éves...

2020. december 22., 9:30

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás, vala­mint...

2020. november 18., 10:42

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás, vala­mint...

2020. november 18., 10:42

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség egy 40 éves, szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz. A...

2020. november 9., 10:25

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja csü­tör­tö­kön egy hónap­ra elren­del­te annak a...

2020. november 5., 15:01

Szír mig­rán­so­kat szál­lí­tó cseh állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta ered­mé­nye­sen az ügyész­ség.  A Szek­szár­di Járá­si...

2020. november 3., 9:42

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja csü­tör­tö­kön egy hónap­ra elren­del­te annak a 25...

2020. október 29., 10:12

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a 38 éves férfi ellen, aki 2019. május 24-én kora...

2020. október 13., 8:08

1 2 7 8 9