Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség

Büntetőeljárás alatt álló férfi menekült autóval a rendőrök elől - rendőrségi videóval - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a rein­teg­rá­ci­ós őri­ze­té­nek tar­ta­ma alatt Szom­bat­he­lyen úgy mene­kült a...

Meneküléskor árokba borult a migránsokkal egy embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a tuné­zi­ai állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki mene­kü­lés köz­ben árok­ba borult a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű­vel. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő egy...