Főoldal » Hírek » Csákánnyal rongálta meg ismerőse gépkocsiját- vádemelés FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki csá­kánnyal oko­zott kisebb kárt hara­go­sa gépkocsijában.

A vád­irat sze­rint a férfi  elkö­ve­tő és sér­tett között koráb­ban konf­lik­tus volt, ezért az elkö­ve­tő 2020. júli­us 21-én, 22 óra­kor Komá­rom­ban, a lakott terü­le­ten kívü­li föld­úton egy fa mar­ko­la­tú 72 cm hosszú nyél­résszel és 31.5 cm szé­les fém fej­résszel ren­del­ke­ző csá­kányt egy alka­lom­mal végig húzott a sér­tett bal első sár­vé­dő­jén, és a bal első ajta­ján, vala­mint két­szer meg­ütöt­te a gép­jár­mű tető­le­me­ze bal első részét.

A bün­tet­len férfi a ron­gá­lás­sal 90.000 forint kárt okozott.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szemben.