Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész mondott köszöntőt„A megtorlás fogaskerekei” című konferencián

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész mon­dott köszön­tőt a Kúria, a Leg­főbb Ügyész­ség és a Nem­ze­ti Emlé­ke­zet Bizott­ság által Nagy Imre minisz­ter­el­nök és tár­sai kivég­zé­sé­nek 60. évfor­du­ló­ján az igaz­ság­ügyi palo­tá­ban júni­us 15-én ren­de­zett „A meg­tor­lás fogas­ke­re­kei” című konferencián.

A kon­fe­ren­ci­á­ról és a kuta­tá­si prog­ram­ról továb­bi információk:

www.neb.hu

www.perek56.hu