Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » "Egyszerűen, jogszerűen" - az előszerződés
Dr. Jagusz­tin Tamás, a Pest Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi osz­tály­ve­ze­tő ügyé­sze, cik­ké­ben össze­fog­lal­ta a leg­fon­to­sabb jogi tud­ni­va­ló­kat ingatlanvásárláskor-eladáskor: https://ugyeszseg.hu/egyszeruen-jogszeruen-ingatlanvasarlaskor-felmerulo-jogi-kerdesek/
 
A soro­zat­ba tar­to­zó kis­film­je­ink máso­dik részé­ben pedig az elő­szer­ző­dés és a vég­le­ges szer­ző­dés közöt­ti különb­sé­get vilá­gít­ja meg - rövi­den és érthetően.