Főoldal » Hírek » Elcsábított egy kiskorút – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elcsá­bí­tott egy kis­ko­rú lányt és por­nog­ráf fel­vé­telt is készí­tett róla.

A vád­irat sze­rint a húszas évei ele­jén járó elkö­ve­tő ellen már koráb­ban is folyt eljá­rás gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt. Miu­tán a koráb­bi eljá­rás fenye­ge­tett­sé­ge meg­szűnt vele szem­ben, 2020 máju­sá­ban meg­is­mer­ke­dett a tizen­négy év alat­ti lánnyal. A férfi a sér­tett élet­ko­rá­val tisz­tá­ban volt.

Ezt köve­tő­en a férfi és a lány között sze­xu­á­lis kap­cso­lat is lét­re­jött 2020 augusz­tu­sá­ban Bia­tor­bá­gyon. Ezen túl az elkö­ve­tő mobil­te­le­fon­já­val a kis­ko­rú sér­tett­ről súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő, por­nog­ráf jel­le­gű fel­vé­telt is készített.

Az ügy­ben a Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.