Főoldal » Hírek » Elkábította magát a betörő – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki betö­rés köz­ben PB-gázt szí­vott és elkábult.

A vád­irat sze­rint a 20 éves férfi 2022 nya­rán, Cere­den betört egy isme­rő­se házá­ba, zseb­re tett két mobil­te­le­font, majd oda­ment a kony­há­ban lévő propán-bután gáz­pa­lack­hoz, és a cső­ből kiszív­ta a gáz negye­dét. Ekkor érke­zett haza a sér­tett, aki ezt meg­lát­va azon­nal rászólt a vád­lott­ra, és tele­fo­nált a rend­őr­ség­nek. A rend­őrök a vád­lot­tat már bódult álla­pot­ban talál­ták meg, ezért őt a men­tők­kel kór­ház­ba vitették.

A vád­lott a gáz elszí­vá­sá­val 3.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, a mobil­te­le­fo­nok 7.000 forin­tot értek.

A fér­fit lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg az ügyész­ség, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.