Főoldal » Archív » Előzetesben a békéscsabai időseket kifosztó páros

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség össze­sen 4 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 38 éves és egy 21 éves kapos­vá­ri férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik az elmúlt hóna­pok­ban magu­kat egy áram­szol­gál­ta­tó cég alkal­ma­zott­já­nak vagy épí­té­si vál­lal­ko­zó­nak kiad­va négy idős sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg Békéscsabán.

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye