Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a robbantással fenyegető szegedi férfinak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a bíró­ság felé, hogy ren­del­je el annak a hely­be­li fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a rend­őr­ség­re tele­fo­nált be rob­ban­tás­sal fenye­get­ve, ille­tő­leg ehhez arab kije­len­té­se­ket is fűzött.

Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.08.