Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Engedély nélkül tartott lőfegyvereket, lőszereket, robbanóanyagot és robbantószereket- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A lőfegy­ver­rel, rob­ba­nó­anyag­gal, rob­ban­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a  Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki komá­ro­mi lakó­he­lyén enge­dély nél­kül tar­tott bir­to­ká­ban lősze­re­ket, lőfegy­ve­re­ket, rob­ba­nó­anya­got, és robbantószereket. 

A vád­irat sze­rint a férfi bir­to­ká­ba nem ismert körül­mé­nyek között került a lőfegy­ver­nek minő­sü­lő 3 darab öntöl­tő pisz­toly, és 1 darab revol­ver, vala­mint 914 darab lőszer.

A férfi hon­véd­sé­gi szol­gá­la­ti ideje alatt, 1997-ben 20 g súlyú plasz­ti­kus rob­ba­nó­anya­got, rob­ban­tó­szer­nek minő­sü­lő 21 darab gyu­ta­csot és 10 darab kézi­grá­nát égő­gyúj­tót szer­zett meg.

Az enge­dély nél­kül tar­tott lősze­re­ket, lőfegy­ve­re­ket, rob­ba­nó­anya­got és rob­ban­tó­sze­re­ket a komá­ro­mi rend­őrök és az ügyész­sé­gi nyo­mo­zók  2019. júli­us 29-én  a férfi komá­ro­mi lakó­he­lyén fog­lal­ták le.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.