Főoldal » Hírek » Rendezvények » Eredményes a Pest megyei ügyészségek munkája

Az elmúlt év tevé­keny­sé­gét érté­kel­ték a Pest Megyei Főügyészségen.

A Pest Megyei Főügyész­sé­gen 2016. már­ci­us 11-én szer­ve­zett érte­kez­le­ten a 2015-ös esz­ten­dő tevé­keny­sé­gét érté­kel­ték. Az érte­kez­le­ten dr. Laj­tár Ist­ván, a leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyet­te­se is részt vett.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.21.