Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség az Iszlám Állam egyik tagjának letartóztatását

Miként arról koráb­ban beszá­mol­tunk (https://ugyeszseg.hu/az-iszlam-allam-egyik-tagjat-vette-orizetbe-es-hallgatja-ki-gyanusitottkent-a-fovarosi-nyomozo-ugyeszseg/) a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak segít­sé­gé­vel őri­zet­be vet­tek egy szír fér­fit, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel elkö­ve­tett ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te és ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­te miatt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, ame­lyet a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon egy hónap­ra elrendelt.