Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Békés Megyei Főügyészségen

A Békés Megyei Főügyész­ség 2015. már­ci­us 18. nap­ján összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tott, amely­nek témá­ja a főügyész­ség 2014. évi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­se volt. Az érte­kez­le­ten részt vett dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos, köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

Békés megye DSC00665

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.19.