Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Nógrád Megyei Főügyészségen

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2016. ápri­lis 7-én érté­kel­te a 2015. évi tevé­keny­sé­gét. Az összügy­é­szi érte­kez­le­ten részt vet­tek a megye ügyé­szei, alügyé­szei és ügyész­sé­gi fogal­ma­zói, továb­bá meg­tisz­tel­te azt jelen­lé­té­vel dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-08