Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelőt tartott a Baranya Megyei Főügyészség

A 2014. évi ügyé­szi tevé­keny­ség érté­ke­lé­se kap­csán összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tott a Bara­nya Megyei Főügyész­ség, melyen a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes is részt vett.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.30.