Főoldal » Hírek » Fegyverrel akart kirabolni egy pénzváltót Budapesten - fotókkal és rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 41 éves férfi tavaly novem­ber­ben egy való­di­nak lát­szó fegy­ver­rel akart kira­bol­ni egy IX. kerü­le­ti pénz­vál­tót. A sér­tett ellen­ál­lá­sá­nak volt köszön­he­tő, hogy a rab­lás siker­te­len volt. Az elkö­ve­tőt a rend­őrök pár napon belül elfogták.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber 25-én, este, egy IX. kerü­le­ti pénz­vál­tó­hoz ment azért, hogy azt kira­bol­ja, ezért a fejé­re kapuc­nit húzott, az arcát egész­ség­ügyi maszk­kal takar­ta el. A sér­tett a pénz­vál­tó elő­te­ré­ben már zárás­hoz készült, ami­kor meg­lát­ta a maszk­ban, kapuc­ni­ban, gyors lép­tek­kel felé köze­le­dő fér­fit, ezért vissza­lé­pett a belső fül­ké­be és annak ajta­ját be akar­ta csuk­ni. Az elkö­ve­tő ekkor egyik kezé­vel bele­ka­pasz­ko­dott a fülke ajta­já­ba és azt maga felé húzta, miköz­ben a másik kezé­ben egy való­di­nak lát­szó lőfegy­vert tar­tott, amit az ajtó­nyí­lá­son át, fenye­ge­tő­en a sér­tett­re fogott. A sér­tett az ajtót rárán­tot­ta a férfi fegy­vert tartó kezé­re, majd sike­rült az ajtót becsuk­nia és bezár­nia. Ezután az elkö­ve­tő a hely­szín­ről elmenekült.

A táma­dás során a sér­tett könnyebb, zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lést szen­ve­dett a kezén.

A veszé­lyez­te­tett érték 1.500.000 forint volt.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A ter­helt jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/napok-alatt-elfogtak-a-felsult-rablot

A fotók a hely­szí­nen készültek.