Főoldal » Hírek » Fogadj örökbe! - Állatok világnapja

Az egyik kutya annyi­ra éhe­zett, hogy épít­ke­zé­si sódert evett, a másik­nak pedig szán­dé­ko­san eltör­ték a lábát. Nap­ról napra ten­gőd­tek az álla­tok, mielőtt kol­lé­gánk, Jics­insz­ky Zol­tán befo­gad­ta őket az ott­ho­ná­ba. Dr. Bagoly Bet­ti­na, a Fővá­ro­si Főügyész­ség szó­vi­vő­je is örök­be foga­dott egy nehéz sorsú kis­ku­tyát, aki már évek óta a csa­lád­juk tagja.

Kol­lé­gá­ink az Álla­tok Világ­nap­ja alkal­má­ból arról mesél­nek arról, hogyan vál­toz­tat­ták meg min­den­nap­ja­i­kat a négy­lá­bú társaik.