Főoldal » Hírek » Fogadják szeretettel nőnapi köszöntőnket!

Hosszú utat jár­tak be a nők az elmúlt évszá­zad­ban azért, hogy a koráb­bi­ak­nál több lehe­tő­sé­get kíná­ló éle­tet élhes­sünk. Ezzel a szép vers­sel emlé­ke­zünk meg azok­ra az elő­de­ink­re, akik bát­ran vál­lal­ták sze­mé­lyi­sé­gük tel­jes­sé­gét és egy­ben köszönt­jük vele a kor­tár­sa­in­kat! A ver­set ked­ves fér­fi­kol­lé­gá­ink mond­ták el nekünk.