Főoldal » Hírek » Függöny mögé bújt a betörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen, aki besur­rant egy magyar­nán­do­ri házba, majd ami­kor a házi­ak meg­za­var­ták, a füg­göny mögé bújva pró­bált elrejtőzni. 

A vád­lott 2020 decem­be­ré­nek egyik esté­jén besur­rant egy magyar­nán­do­ri házba azért, hogy onnan külön­bö­ző érté­ke­ket lop­jon. Egy tás­ká­ból sike­rült is 5.000 forin­tot zsák­má­nyol­nia, de a házi­ak a lopás köz­ben meg­za­var­ták, így egy füg­göny mögé bújt el.

Az egyik sér­tett azon­ban fel­fe­dez­te a búvó­he­lyén és szá­mon kérte őt, a férfi azzal véde­ke­zett, hogy csak ciga­ret­tát sze­re­tett volna kérni, majd az ötezer forint­tal elmenekült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­él­tű férfi ellen vád­ira­tá­ban a lopás vét­sé­ge miatt elzá­rás kisza­bá­sá­ra, és az 5.000 forint sér­tett­nek tör­té­nő vissza­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.