Főoldal » Archív » Gyerekek szeme láttára lőtte le a kutyát

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki lég­pus­ká­val azért lőtt le egy, két gyer­mek után az utcán sza­la­dó kutyát, mert az a saját kutyá­i­val összeugatott.

Egy nagy­ká­tai asszony és két kis­gyer­me­ke 2016 októ­be­ré­ben sétál­ni indult a Tápió folyó­hoz. Keve­rék kutyá­juk átbújt a házuk kerí­té­se alatt és utá­nuk szö­kött. Az utcán a kutya meg­állt a bűn­ügy vád­lott­já­nak, egy nagy­ká­tai fér­fi­nak a kerí­té­se előtt és ugat­ni kezd­te a férfi kutyáit.

A férfi erre az udva­rá­ról lég­pus­ká­val rálőtt az utcán ugató keve­rék kutyá­ra, ami a gye­re­kek szeme lát­tá­ra pár per­cen belül elpusztult. 

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit. A Nagy­ká­tai Járás­bí­ró­ság 200.000,- forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vádlottat.