Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé a csepeli falbontásos ékszerlopás két elkövetőjét az ügyészség

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két fér­fit, akik pár hét­tel ezelőtt egy gép­ko­csi segít­sé­gé­vel betör­tek egy cse­pe­li ékszer­üz­let­be, és onnan érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.25.