Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség az V. kerületi önbíráskodó párt

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 21 éves fér­fit, vala­mint 23 éves nőt, akik pár nap­pal ezelőtt a nő koráb­bi mun­ka­he­lyén gáz-riasztó fegy­ver­rel köve­tel­ték az elma­radt munkabért.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye